Tanečné divadlo Ifjú Szivek zahájilo divadelnú sezónu

Sme doma, RTVS
VIDEO 19 min 28 s