Mesačný program 2017. máj - jún - júl

Dátum Mesto Miesto konania Program Viac informácií
13.05.2017 - 18:30 Komárno RÉV Koncert pre deti a mládež a vystúpenie mládežníckej skupiny Pozsony Táncegyüttes
21.05.2017 - 16:30 Branč Kultúrny dom Határon túli nemzeti tánc - 77 verbunk a végekről
22.05.2017 - 09:30 Veľký Cetín Kultúrny dom Határon túli nemzeti tánc - 77 verbunk a végekről

Vzdelávací program pre deti a mládež

22.05.2017 - 12:30 Tvrdošovce Kultúrny dom Határon túli nemzeti tánc - 77 verbunk a végekről

Vzdelávací program pre deti a mládež

23.05.2017 - 11:30 Veľké Úľany Kultúrny dom Határon túli nemzeti tánc - 77 verbunk a végekről

Vzdelávací program pre deti a mládež

23.05.2017 - 19:00 Sládkovičovo Inovatech Határon túli nemzeti tánc - 77 verbunk a végekről
27.05.2017 - 18:00 Štúrovo Mestské kultúrne stredisko Hudobný koncert

v rámci jubilejného galaprogramu "Kisbojtár 35"