Mesačný program 2017. apríl - máj - jún

Dátum Mesto Miesto konania Program Viac informácií
10.04.2017 - 19:00 Bratislava Tanečné divadlo Ifjú Szivek Vyvlastenie

vstupenky: ticket@ifjuszivek.sk

11.04.2017 - 19:00 Bratislava Tanečné divadlo Ifjú Szivek Vyvlastenie

vstupenky: ticket@ifjuszivek.sk

11.04.2017 - 13:00 Bratislava Tanečné Divadlo Ifjú Szivek Vyvlastenie

 

Výchovno - vzdelávací program / Uzavretá spoločnosť

 

12.04.2017 - 19:00 Bratislava Tanečné divadlo Ifjú Szivek Vyvlastenie

vstupenky: ticket@ifjuszivek.sk

19.04.2017 - 19:00 Bratislava Tanečné Divadlo Ifjú Szivek Vyvlastenie

vstupenky: ticket@ifjuszivek.sk

20.04.2017 - 19:00 Bratislava Tanečné Divadlo Ifjú Szivek Vyvlastenie

vstupenky: ticket@ifjuszivek.sk

21.04.2017 - 19:00 Bratislava Tanečné Divadlo Ifjú Szivek Diavdlo X10 & Studio Rote: Tu noc těsně před lesy

12. ročník festivalu nových menšín - Fjúžn
http://fjuzn.webnode.sk/divadlo-x10/