Maďarský folklór, ako politika

Sme
Vymenovanie nového riaditeľa maďarského folklórneho súboru Mladé srdcia vyvolalo pobúrenie.