Finetuning

“Haydnovské” sláčikové kvarteto sa nikde vo svete neujal v tradičnej hudbe jednotlivých národov a národností v takej miere ako v strednej Európe. Choreografia Finetuning využíva túto hudbu a s ňou zlúčenú organickú tanečnú kultúru ako scénický fenomén. Hovorí o živelných javoch na úrovni emócií a asociácií, ktoré človek súčasnosti zjednodušuje a často vidí len čierno-bielo. Predstavenie spracováva tému násilia v rodine, v domácnosti, v partnerských či medziľudských vzťahoch, vyvoláva v divákovi známe emócie, ktoré je nevyhnutné z času na čas doladiť.

Projekt je koprodukciou medzi Tanečným divadlom Ifjú Szivek, Dusan Hégli Company a Espace Alya Theatre. Táto tanečno-divadelná inscenácia na báze tradičnej ľudovej hudby a tanca mala premiéru v júli r. 2016 vo Francúskom Avignone, kde sa na renomovanom medzinárodnom divadelnom podujatí, Festival OFF d´Avignon predstavila dvadsaťdvakrát. Tanečné divadlo Ifjú Szivek je prvým divadelným kolektívom zo Slovenska, ktorý sa prezentoval na Festivale OFF d'Avignon.

Trvanie: 60 minút
Žáner: koncertchoreografia

Dátum premiéry: 
7.7.2016, Festival Off d'Avignon, Francúzsko
Určite jedno z najlepších predstavení festivalu v Avignone v 2016. Treba vidieť.
Robert Aburbe, 2016.7.27., Theatrotheque
Tanečníci Klaudia Gálik, Zsófia Varsányi, Veronika Sebő, Ágnes Varsányi, Barbara Gyenesová, Gábor Gálik, Ákos Botló, Gergely Botló, Máté Domján, Erik Brusznyai, András Lantos
Hudobníci Gergely Koncz – husle, Máté Hegedűs – husle, Endre Papp – viola, András Bognár – kontrabas, spoluúčinkuje Balázs Domonkos – kontrabas
Réžia, choreografia Dusan Hégli
Kostým Edit Szűcs
Hudobný skladateľ László Kelemen
Slam poetry Kristóf Horváth
Umelecký asistent Zsófi Varsányi
Umelecký spolupracovník Gábor Gálik
Tanečníci premiéry Klaudia Gálik, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Katalin Panyi, Veronika Sebőová, Ágnes Varsányi, Zsófi Varsányi, Ákos Botló, Gergely Botló, Máté Domján, Gábor Gálik, Péter Gellén, Zoltán Gera, Bálint Molnár