Nekonvenčná hodina dejepisu /Storočia maďarského tanca/

Nekonvenčná hodina dejepisu vznikla ako pokračovanie Školy maďarského tanca a Tanečnej školy 2. Kým Školy tanca sme pripravili skôr pre žiakov prvého stupňa základných škôl, toto predstavenie je určené žiakom druhého stupňa a stredoškolákom.

Program sprostrekúva vedomosti, ktoré sa v škoslkých osnovách objavujú len málokedy. Predstavuje tanečné typy Karpatskej kotliny v historickom kontexte, vyzdvihujúc etnickú rôznorodosť územia. Poukazuje na súvislosti v tanečných kultúrach tunajších národov – Maďarov, Slovákov, Rumunov a Rómov. Len málo ľudí pozná vznik, vývoj tancov a ich rozšírenie v historickom Uhorsku v retrospektíve jedného tisícročia. Tanečné divadlo Ifjú Szivek sa podujalo spolu s moderátorom,  emblematickým choreografom Ferencom Novákom ozrejmiť zaujímavé súvislosti a poznatky prostredníctvom tanca a hudby.

Program venuje zvláštnu pozornosť širšiemu prostrediu samotného tanca – ľudovým piesňam, ľudovej hudbe, krojom a zvykosloviu – respektíve jeho zábavnej a komunitnej funkcii. Pieseň, hudba a tanec sú nositeľmi všetkého, čo človek zažíval a prežíval v úzkom či širšom spoločenstve. Úspech tejto produkcie potvrdzuje potrebu a opodstatnenie tanečnodivadelného spracovania pôvodnej tanečnej a hudobnej kultúry Karpatskej kotliny – Nekonvenčná hodina dejepisu je zábavné a poučné predstavenie pre mladých, ale zároveň aj
pre dospelých divákov.

Trvanie: 55 min

Dátum premiéry: 
22. 5. 2009, Bratislava, Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Tanečníci Renáta Fecskeová, Zsuzsanna Hanusz, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Anikó Lépesová, Flóra Monozlaiová, Friderika Varga, Zsófi Varsányi, Peter Bitter, Tamás Dobsa, Gábor Gálik, Imre Madocsai, Attila Oláh, Richard Reicher
Hudobníci Gergely Koncz – husle, Dénes Németh – husle, László Mester – viola, ütőgardon, Tibor Lelkes– kontrabas, bubon
Rozprávač Ferenc Novák „Tata”
Hudobná réžia Gergely Koncz, Dušan Hégli
Choreografia Dušan Hégli
Réžia Ferenc Novák „Tata”