Tance z Bratislavy

Predstavenie Tance z Bratislavy sa pripravilo na báze hudobnej platne kapely Tanečného divadla Ifjú Szivek. Na scéne sa objavia najoblúbenejšie choreografie Dušana Hégliho z posledných vyše desiatich rokov, ale aj úryvky z pripravovaného nového programu tanečného divadla.

Pestrosť predstavného tanečného a hudobného umenia a vzrušujúce obrazy zavedú diváka XXI-ho storočia do tajuplného sveta časov, v ktorých tanec a hudba boli ešte súčasťou každodenného života. V program je sparcované tradičné tanečné a hudobné umenie maďarov, slovákov, rumunov a rómov žijúcich v Strednej Európe.

 

Dátum premiéry: 
5. 12. 2012, Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Tanečníci Klaudia Gálik, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Zsófi Varsányi, Ákos Botló, Gergely Botló, Gábor Gálik
Hudobníci Gergely Koncz – husle, viola, Máté Hegedűs - husle, Endre Papp - viola, Balázs Domonkos - kontrabas
Hudobná réžia Dušan Hégli a kapela
Kostým Edita Seifertová
Vedúci tanečnej zložky Gábor Gálik
Umelecký assistant Zsófi Varsányiová
Choreografi Enikő Kocsis, Dezső Fitos, Dušan Hégli
Režisér Dušan Hégli

* Program sme schopní plnohodnotne predstaviť v divadeľnej sále aj na externom javisku.