Vyvlastenie

Slovenský divák azda prepáči Maďarskému umeleckému súboru používanie novotvaru. Vyvlastnenie je totiž právnický pojem, a s obsahom nášho programu nemá nič spoločné. Ale skúste si vytvoriť slovo na udalosť, počas ktorej niekoho zbavíte vlasti a pri tom aj veľkej časti majetku. To slovo prichádza samé od seba...

Historické udalosti uplynulého storočia mnohokrát preukázali nefunkčnosť krátkodobo zdanlivo úspešných riešení formou segregácie. Napriek tomu sa po druhej svetovej vojne preukázala snaha riešiť nastávajúci problém s menšinami výmenou obyvateľstva, deportáciami a násilným presídlovaním.

Predstavenie spracúvava tradičnú tanečnú a hudobnú kultúru Maďarov, dodnes žijúcich
na území Slovenska. O živelných javoch hovorí na úrovni emócií a asociácií.

Všetci sme produktom súhry rôznych kultúr, ideológií a príbehov. Napriek tomu v mnohých
z nás žije nevysvetliteľná túžba strániť sa všetkého, čo je "iné". Výsledkom trvalej izolácie je však vylúčenie, nech už je reč o ktorejkoľvek oblasti života. Otázkou zostáva už len to, či vylučujeme alebo sami sa staneme vylúčeným.

 

Dátum premiéry: 
12. 4. 2013, Bratislava, Tanečné divadlo Ifjú Szivek
“Hľa, aké je to jednoduché. Netreba nič viac, len si privlastniť materiský jazyk, a môže sa uskutočniť sen všetkých choreografov: divadlo. Lebo tento program je už divadlom, skutočným divadlom, aj keď by bolo ťažké pristihnúť v ňom všetky atribúty klasickej gréckej drámy, katarzia je prítomná. My diváci, v závislosti od temperamentu, vyberáme vreckovku, vysmrkáme sa, čistíme si okuliare – sám som použil okuliare, aby som zakryl svoje emócie a dojatie.
Géza Sebők: Vyvlastenie-seckojedno, Új Szó, 2013
Tanečníci Klaudia Gálik, Veronika Sebő, Ágnes Varsányi, Zsófi Varsányi, Ákos Botló, Gergely Botló, Erik Brusznyai, Máté Domján, Gábor Gálik, András Lantos
Hudobníci Gergely Koncz, Máté Hegedűs, Endre Papp, András Bognár
Spev Zsófi Varsányiová
Hudobná réžia Dušan Hégli a hudobníci
Hudba Dániel Szabó
Kostým Edita Seifertová
Umelecký spolupracovník Zsófi Varsányiová
Choreografia, réžia Dušan Hégli
Tanečníci premiéry Klaudia Hajasová, Mária Horváthová, Zuzana Kassaiová, Anita Kovácsová, Rubinka Szabó, Ivett Oláh, Zsófi Varsányiová, Peter Bitter, Gergő Bolgovics, Ákos Botló, Gergely Botló, Gábor Gálik, Maximilian Linczenbold, Imre Madocsai, Attila Oláh
Spev-premiéra Júlia Fábián Csiba

Predstavenie si môžete pozrieť iba v Tanečnom divadle Ifjú Szivek v Bratislave. V prípade skupín (viac ako 40 osôb) dátum a čas predstavenia radi prispôsobíme požiadavkám skupiny.

Trvanie: 50 min

Predpredaj vstupeniek: ticket@ifjuszivek.sk, +421 903 265 353