24. októbra 2008: MUS Mladé Srdcia v budapestianskom Paláci umení (Művészetek Palotája) !

Súbor sa 24. októbra 2008 predstaví s novým programom v Budapest.
Naposledy predstúpil pred obecenstvo v Paláci umení (Művészetek Palotája) v roku 2007 s programom Listy.