Bratislavský Ifjú Szivek oslavuje 60. výročie založenia

Híradó.hu, No comment - VIDEO