Deň otvorených dverí

Dňa 11. mája, medzi 13.00 a 15.00 sa uskutoční verejný odpočet v budove Tanečného divadla Ifjú Szivek.