Dobre naladený klavír + strunové IMPRO

KC DUNAJ 25. november 2012 Bratislava, Nedbalová 435/3

Sopočný koncert kapely Tanečného divadla Ifjú Szivek s Bálintom Lovászom a Zsoltom Barczom.