Hip-hop, majorette v jednote

Fidelio
Tanečné divadlo Ifjú Szivek predstaví Kukučie vajíčko 25. apríla v maďarskom Salgótarjáne. Choreografia bude súčasťou galaprogramu organizovaného na počesť Medzinárodného dňa tanca.