Odvolali aj riaditeľa Tanečného divadla Ifjú Szivek