TANCE Z BRATISLAVY-krst nového DC

5. decemra 2012, 19:00 Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mostová á, Bratislava

vstup dospelí: 6€,

vstup dôchodcovia a študenti: 4 €

jegyelővétel / predpredaj vstupeniek: judit@ifjuszivek.sk, +421 903 265 353

 

Rezervácie vstupeniek budú 30 minút pred začiatkom predstavenia uvoľnené.

 

KAPELA

Koncz Gergely - husle
Hegedűs Máté - husle, harmonika
Papp Endre - viola
Szabó Dániel - cimbal
Domonkos Balázs - basa
Barcza Zsolt - harmonika
Csávás Attila - klarinet

Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave je významnou tvorivou dielňou maďarského tanečného hnutia a maďarskej kultúry na Slovensku vôbec. Repertoár súboru pozostáva z hudobných a tanečných tradícií národov a národností, žijúcich pod Karpatmi. Jedinečnosť predstavení tkvie v dôveryhodnej interpretácii autentickej ľudovej tanečnej kultúry s použitím progresívnych divadelných techník. V stovke choreografií štrnástich celovečerných programoch uplynulých vyše desiatich rokov v spracovaní Dušana Hégliho dostala významnú úlohu hudba.

Členovia orchestra sú významnými predstaviteľmi žánru. Okrem tanečného divadla vystupujú v mnohých hudobných formáciách, sú určujúcimi hudobníkmi v oblasti ľudovej hudby i world music. Tance z Bratislavy sú výberom z bezmála dvadsaťhodinového repertoáru, je to muzika pamätných a najznámejších choreografií súboru. Každá zo skladieb nesie názov niektorého úspešného programu Tanečného divadla Ifjú Szivek.