VYVLASTENIE

27. máj, 4. jún 2013, 19.00 Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Slovenský divák azda prepáči Maďarskému umeleckému súboru používanie novotvaru. Vyvlastnenie je právnický pojem, a s obsahom nášho programu nemá nič spoločné. Ale skúste si vytvoriť slovo na udalosť, počas ktorej niekoho zbavíte vlasti – a ešte ho zbavíte veľkej časti majetku. To slovo prichádza samé od seba...

Historické udalosti uplynulého storočia mnohokrát preukázali nefunkčnosť krátkodobo zdanlivo úspešných riešení formou segregácie. Napriek tomu sa po druhej svetovej vojne ukázala snaha riešiť stávajúci problém s menšinami výmenou obyvateľstva, deportáciami a násilným presídlovaním.

Predstavenie spracúvava tradičnú tanečnú a hudobnú kultúru Maďarov, dodnes žijúcich na území Slovenska. O živelných javoch hovorí na úrovni emócií a asociácií.

Všetci sme produktom súhry rôznych kultúr, ideológií a príbehov. Napriek tomu v mnohých z nás žije nevysvetliteľná túžba vyhraniť sa oproti všetkému, čo je "iné". Výsledkom trvalej izolácie je však vylúčenie, nech už je reč o ktorejkoľvek oblasti života. Otázkou zostáva už len to, či vylučujeme alebo sami sme vylúčení.

TANEČNÍCI: Klaudia Hajasová Mária Horváthová Zuzana Kassaiová Anita Kovácsová Rubinka Szabó Ivett Oláh Zsófi Varsányiová Péter Bitter Gergő Bolgovics Ákos Botló Gergely Botló Gábor Gálik Maximilian Linczenbold Imre Madocsai Attila Oláh HUDOBNÍCI: Gergely Koncz Máté Hegedűs Endre Papp Balázs Domonkos SPEV: Júlia Csiba HUDBA: Dániel Szabó HUDOBNÁ RÉŽIA: Dušan Hégli a hudobníci KOSTÝM: Edita Seifertová UMELECKÝ SPOLUPRACOVNÍK: Zsófi Varsányiová

CHOREOGRAFIA, RÉŽIA: Dušan Hégli

Miesto: Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Mostová 8, Bratislava

Vstup: 7 €