Verejný odpočet za rok 2017

Verejný odpočet Tanečného divadla Ifjú Szivek za rok 2017 sa koná dňa 2. 3. 2018 o 13.00, v sídle organizácie.

Termín konania verejného odpočtu: 2.3.2018, 13.00
Miesto konania verejného odpočtu: Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Mostová 8, 811 02 Bratislava