Folk Dance Bratislava

Folk Dance Bratislava je projekt, ktorý vznikol v rámci Tanečného divadla Ifjú Szivek v roku 2009. Jeho hlavným cieľom je, aby
v spolupráci s cestovnými kanceláriami, prevádzkovateľmi osobnej lodnej prepravy, turistickými centrami a súkromnou sférou organizoval hudobné a tanečné predstavenia pre návštevníkov Bratislavy a záujemcov o kultúru, ponúknuc tak pohľad do pestrej a farebnej kultúry Slovenska a Karpatskej kotliny.

Popri zábave je cieľom týchto predstavení aj vierohodné, zároveň pre dnešného diváka prijateľné, moderné predstavenie tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry Karpatskej kotliny. Vysoko kvalitné produkcie ponúkajú divákom skutočný obohacujúci zážitok.

Naše produkcie môžu byť realizované v divadelnej sále Tanečného divadla Ifjú Szivek v Bratislave, na Mostovej ulici 8, ale aj
v iných priestoroch. Objednať je možné pravidelné aj samostatné  predstavenia.