V maďarskom tanečnom divadle vládne reč tela a angličtina

Pravda, Martina Šimoňáková

Seriál Pravdy s názvom Ako sa robí... postupne predstavuje tvorivé postupy z oblasti umenia a kultúry. V dnešnej časti sa zameriame na tanečné divadlo Ifjú Szivek.