Slovenské divadlo prerazilo vo svete. Pomohli mu Maďari

Eva Andrejčáková, SME

Je koniec zakliatym tradíciám. Súbor Ifjú Szivek pochopil nové možnosti tanca a dostal sa s ním do sveta.