TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK VYHLASUJE KONKURZ NA POZÍCIU TANEČNÍK / TANEČNICA

TERMÍN ZASLANIA PRIHLÁŠKY: 8. 6. 2014, 24:00 hod.

Ponúkame:

- pracovnú zmluvu na určitú dobu 1 rok, od 1. 8. 2014, s možnosťou predĺženia na neurčitú dobu
- plat podľa kvalitatívneho hodnotenia
- široký repertoár
- ročne 60–70 predstavení

Požiadavky:

- veková hranica 18+
- vyplnenie prihlášky (stiahnite si na konci stránky)
- štrukturovaný profesijný životopis
- fotografia
- link na tanečné video
- preferujeme: schopnosť na samostatnú prácu a schopnosť rýchlo sa učiť, kreativitu
- uprednostňujeme: viacročnú a viacžánrovú odbornú prax, odborné vzdelanie, znalosť tradičného tanečného umenia Maďarov žijúcich na Slovensku a národností žijúcich v Strednej Europe

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@ifjuszivek.sk do 8. 6. 2014, 24:00.

Po vyhodnotení materiálov poslaných v prihláške budú postupujúci konkurzu pozvaní na osobné stretnutie. O termíne osobného pohovoru budú uchádzači informovaní v e-maili.