Tábor Szivek-Tükrös je prvý v poradí medzi tábormi ľudových umení

Úrad vlády SR

Približne o mesiac sa uskutoční piaty ročník tradičného Tábora Szivek-Tükrös. Tanečné divadlo Ifjú Szivek prispeje v rámci programu výučbou tanca. Od 16. do 20. júna sú tak v maďarskom Dunaszigete vítaní všetci, ale najmú porkočilí tanečníci, ktorí sa zaujímajú o tradičné ľudové umenie či folklór, ale najmä tanec. Tábor bol podporený z dotačného program Úradu vlady SR v programe Kultúra národnostných menšín 2015.