Tanečné divadlo Ifjú Szivek prešlo pod ministerstvo kultúry

Ministerstvo kultúry SR

Zriaďovateľská povinnosť k Tanečnému divadlu Ifjú Szivek prešla od 1. januára 2017 z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.