Podporili nás

Ruban

SlovnaftNKA

Tanečné divadlo Ifjú Szivek je štátnou príspevkovou organizáciou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky