Prenájom divadelnej sály

Od roku 2007, kedy bola dostavaná divadelná sála v budove Tanečné divadlo Ifjú Szivek na Mostovej ulici 8, v centre Bratislavy, má súbor k dispozícii aj vlastnú scénu. Túto scénu, úrovňou zodpovedajúcou európskym štandardom, majú možnosť využívať aj iné inštitúcie, organizácie alebo súbory na vlastnú prezentáciu.
Informovať sa možno na managemente súboru:

Sales & Marketing Management
tel: 02/ 20 47 4105
mobil:+421 903 265 353
e-mail: management@ifjuszivek.sk