Rozhovor s novým riaditeľom Ifjú Szivek, Alexandrom Pappom