Tanečné divadlo Ifjú Szivek zahájilo divadelnú sezónu

Sme doma, RTVS
VIDEO od 19:28