Hommage A Bartók v znamení 135. výročia narodenia

Bratislavské noviny

Tanečné divadlo Ifjú Szivek spolu s Maďarským Inštitútom v Bratislave pripravuje špeciálne podujatie na počesť 135. výročia narodenia svetoznámeho skladateľa Bélu Bartóka. Súčasťou programu bude slávnostné otvorenie výstavy fotografií Zoltána Mósera a vystúpenie tanečného súboru s choreografiami Dušana Hégliho s názvom Bartók 135.