Kontakt

Vedenie

Ing.arch. Ladislav Varsányi
generálny riaditeľ
Mobil: + 421 903 658 343
E-mail: riaditel@ifjuszivek.sk

Dušan Hégli
umelecký riaditeľ
Tel.: + 421 2 20474104
E-mail: hegli@ifjuszivek.sk

Úsek ekonomiky a Zložka manažmentu a marketingu

Sales & Marketing Management
Mobil: +421 903 265 353
E-mail: management@ifjuszivek.sk

Viktória Šoltésová
office manager
Tel.: + 421 2 20474103
E-mail: soltesova@ifjuszivek.sk

Ing.Jolana Nemcová
office manager
Tel.: + 421 2 20474105
E-mail: nemcova@ifjuszivek.sk

Magdaléna Kochanová
office manager
Tel.: + 421 2 20474101
E-mail: kochanova@ifjuszivek.sk

Umelecký úsek

 

Zsófi Varsányi
umelecký asistent

Tel.: + 421 2 20474108
E-mail: varsanyi@ifjuszivek.sk

 

Karmen Bartalská
umelecký tajomník

Tel.: + 421 2 20474104
Mobil: +421 903 210 010
E-mail: karmen@ifjuszivek.sk

 

Ákos Botló  
vedúci tanečnej zložky
E-mail: botlo@ifjuszivek.sk

Technika

Tibor Zelinka  
technik
Tel.: + 421 2 20474107
E-mail: zelinka@ifjuszivek.sk

Marcell Fülöp
technik
Tel.: + 421 2 20474107
E-mail: marci@ifjuszivek.sk
 

Edita Seifertová
garderobiérka
E-mail: seifertova@ifjuszivek.sk

ADRESA

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Mostová 8
811 02 Bratislava
Slovakia