Umelecký kolektív

Umelecký vedúci

Choreograf a režisér vyznamenaný oceneniami Tournesol, Muharay a "Autor roka 2017" je ľudovému tancu zanietený od malička vďaka rodičom, tancuje od detstva. Choreografovaniu sa venuje od roku 1989, na dnes sa s jeho menom spájajú stovky diel.

» viac

Tanečný súbor

Varsányi Zsófi
1983, Pozsony
Botló Ákos
1992, Nemeskosút
Baranyai Viktor
1996, Veszprém
Botló Gergely
1989, Nemeskosút
Brusznyai Erik
1996, Besztercebánya
Gyenes Barbara
1998, Losonc
Lantos András
1998, Budapest
Oláh Eszter
1995, Salgótarján
Sebő Veronika
1996, Dunaszerdahely
Varsányi Ágnes
1993, Pozsony
Vermes Anna
1994, Érsekújvár

Kapela

Hegedűs Máté
1980, Kecskemét
Király Miklós
1995, Hatvan
Hegedűs Gergely
1989, Kecskemét
Király Tamás
1988, Pécs