Sedemdesiatsedem verbunkov

77 verbunkov

Na konci dlhého vyjednávania s Viedenským dvorom bratislavský snem rozhodol o postavení spoločného vojska v roku 1715. Po zostavení spoločného stáleho vojska sa začalo s verbovaním vojakov pre cisárske vojská. V 18. storočí v rámci voľného verbovania, odviedli vojakov z územia monarchie t.j. aj z územia dnešného Slovenska. Verejné verbovanie a tzv. Verbungové komandá zohrali obrovskú rolu v šírení pojmu verbunku a verbunkového tanca, vo veľkom prispeli k popularizácii tradícií verbovania a k vytvoreniu nového jednotného tanečného štýlu v strednej Európe. V nadväznosti na uchované tradície v spomínaných oblastiach nám tanečná inscenácia Sedemdesiatsedem verbunkov predstaví pestrosť a rôznorodosť verbunkového tanca.
Tanečníci
Katarína Galbičková, Barbara Gyenesová, Anna Gyűrösi, Tamara Makó, Margaréta Marsal Margaréta, Eszter Oláh, Veronika Sebőová, Ágnes Varsányi, Zsófi Varsányi, Anna Vermes, Viktor Baranyai, Ákos Botló, Gergely Botló, Erik Brusznyai, Máté Domján, András Lantos
Hudobníci
Máté Hegedűs – husle, Miklós Király – husle, Gergely Hegedűs – viola, Tamás Király – basa, Kuti Sándor – cimbal
Hudobní skladatelia
Dušan Hégli a hudobné sprevádzanie Tanečného divadla Ifjú Szivek
Umelecký spolupracovníci
Gábor Gálik, Klaudia Gálik
Umelecký asistent
Zsófi Varsányi
Réžia, choreografia
Dušan Hégli