Kukučie vajíčko Tanečného divadla Ifjú Szivek

Hírek.sk, VIDEO

Bratislava. Kde je Kukučie vajíčko? Na túto otázku hľadali odpoveď diváci bratislavskej premiéri nového predstavenia Tanečného divadla Ifjú Szivek, Kukučie vajíčko.