R.I.P. Ervin Varga

Ervin Varga 1955 – 2013

Dňa 4. júna 2013 náhle, tragicky zosnul Ervin Varga, významný predstaviteľ tanečného umenia na Slovensku, tanečník, choreograf, bývalý umelecký vedúci a riaditeľ nášho súboru.

Ako tanečník a asistent umeleckého vedúceho roky pracoval v Lúčnici. Od roku 1983 do 1987 bol umeleckým vedúcim a choreografom Foklórneho súboru Szőttes, od 1988 umeleckým vedúcim a choreografom Maďarského umeleckého súboru Ifjú Szivek. Od roku 1993 do 1995 bol aj riaditeľom súboru. Od roku 1990 počas 16 rokov vyučoval ľudový tanec na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 2003 do 2009 bol umeleckým vedúcim SĽUKu.

Počas rokov strávených v Ifjú Szivek vytvoril mnoho pamätihodných programov, ktoré boli dlhý čas na repertoári s veľkým úspechom. Predstavenia ako Nepokojná pieseň, alebo Súvsťažnosti si určite navždy zapamätá publikum ako aj účinkujúci kolegovia.

My, kolektív Tanečného divadla Ifjú Szivek stojíme neveriac s hlbokou ľútosťou pred smutnou správou. Touto cestou vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a blýzkym.

Ervin, odpočívaj v pokoji!